Rezerwacja online
Przyjazd29Maj>
Wyjazd30Maj>
Sprawdź termin


Poprawa efektywności energetycznej Budynku Głównego, A, B i C Hotelu Mrągowo Resort & Spa

 
 
W ramach realizacji projektu wykonane zostaną następujące prace budowlane:
  • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja systemu centralnego ogrzewania,
  • modernizacja systemu wentylacji mechanicznej wraz z montażem pomp ciepła,
  • przebudowa kotłowni gazowej z wymianą kotłów gazowych.
Wyniki przetargu:

Zamawiający

DEPORIUM INC. Spółka z o.o.

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Wybór generalnego wykonawcy zadania poprawy efektywności energetycznej Budynku Głównego, A, B i C Hotelu Mrągowo Resort & Spa w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga przedłużenie terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do 21 lutego 2019 roku godz. 12:00

Adres złożenia oferty:

DEPORIUM INC. Sp. z o.o. , Al. Krakowska 60, 05-090 Raszyn

Dokumentacja dostępna na stronie:

www.mragoworesort.pl/przetarg.zip

Call Now Button